page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
سردکننده سولری

نگهداشتن غذا برای مدت طولانی تر

در حالیکه برق از فتوولتیک ها اکثرا به عرضه (تأمین) یک کشور، یک شهر یا یک خانه می افزاید، روش های دیگری برای استفاده مؤثر انرژی در جایی که فتوولتیک PV برای یک منظور خاص نصب شده، نیز وجود دارد. سرد کننده سولری چنین وسیله هدفمند است. در بسیاری از کشور ها تقاضا برای سرد سازی به دلیل رشد نفوس، پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادی به سرعت در حال افزایش است. این تقاضای اضافی برق حتی فشار بیشتری را بالای شبکه های قبل از قبل بیش از حد بارگیری شده در کشوری مانند افغانستان وارد میکند و منجر به پرچاوی بیشتر برق می شود. بنابر این، این چنین شبکه ها قادر به فراهم کردن برق مورد ضرورت برای سرد کردن غذا یا واکسین ها نیستند. دقیقاً در چنین شرایطی است که برنامه های خاص مانند سرد کننده های سولری راه حل های مطمئن و قابل پرداختی ارائه می دهند. این بخش بر فرصت تقویت امنیت غذایی از طریق سیستم های سرد کننده مطمئن مبتنی بر PV تأکید دارد

Background Image Splash Screen
خنک کننده سولری

برنامه دوجانبه

در این برنامه، شما در مورد امکانات و روش های سرد ساختن و منجمد ساختن توسط انرژی آفتاب یاد خواهید گرفت. در قدم اول، با اجزای یک سیستم سرد کننده سولری آشنا میشوید. بعدا، میتوانید راه حل های مختلف سرد کردن را ببنید و از اثرات سرد ساختن و منجمد ساختن مطلع شوید. آیا می توانید غذا را بیشتر دوام بیاورید؟

امنیت غذایی از طریق راه حل های قابل اطمینان سرد کننده سولری

موارد مختلف انواع استفاده برای استفاده مؤثر از PV وجود دارد. استفاده از انرژی آفتاب برای مقاصد سرد کردن شاید متناقض به نظر برسد، اما در بسیاری از زمینه ها ظرفیت بالایی دارد، خصوصا وقتی صحبت از امنیت غذایی می شود.

واحد های سرد کننده سولر تقریبا در همه جا نصب شده میتوانند، حتی در مناطق دور دست. تنها شرط این است که آفتاب به طور منظم بتابد که خوشبختانه این قضیه در افغانستان وجود دارد. در مناطقی که درجه حرارت محیطی بسیار زیاد است،

اتاق سرد کننده سلف چیل ا در کنیا با 70% منابع محلی
© Solar Cooling Engineering
مرغ ها در طرف چپ این عکس فقط چند روز در زمستان دوام آورده میتواند. در تابستان، اینها حتی زود تر خراب میشوند.
 گوشت مرغ های منجمد شده، ذخیره شده و بسته بندی شده. مانند این،
سبزیجات و میوه ها نظر به محصول تاریخ انقضای مختلف دارند. هر ساعت در تابستان یا توسط نور مستقیمِ آفتاب خراب شدن را بیشتر میکند.
یخچال سولری (اندازه کوچک)
© Solar Cooling Engineering
تنظیم ساده یخچال سولری که بدون باتری کار می کند
© Solar Cooling Engineering
واگون ذخیره یخ برای یک برنامه قابل انتقال (متحرک)
© Solar Cooling Engineering
یخ سازی سولری
© Solar Cooling Engineering
درنتیجه کُنده های یخ که توسط یخ ساز سولری ساخته شده اند
© Solar Cooling Engineering
اتاق سرد کننده سلف چیل ا در کنیا با 70% منابع محلی
© Solar Cooling Engineering
مرغ ها در طرف چپ این عکس فقط چند روز در زمستان دوام آورده میتواند. در تابستان، اینها حتی زود تر خراب میشوند.
0 / 0

اتاق سرد کننده سلف چیل ا در کنیا با 70% منابع محلی

مرغ ها در طرف چپ این عکس فقط چند روز در زمستان دوام آورده میتواند. در تابستان، اینها حتی زود تر خراب میشوند.

گوشت مرغ های منجمد شده، ذخیره شده و بسته بندی شده. مانند این،

سبزیجات و میوه ها نظر به محصول تاریخ انقضای مختلف دارند. هر ساعت در تابستان یا توسط نور مستقیمِ آفتاب خراب شدن را بیشتر میکند.

یخچال سولری (اندازه کوچک)

تنظیم ساده یخچال سولری که بدون باتری کار می کند

واگون ذخیره یخ برای یک برنامه قابل انتقال (متحرک)

یخ سازی سولری

درنتیجه کُنده های یخ که توسط یخ ساز سولری ساخته شده اند

اتاق سرد کننده سلف چیل ا در کنیا با 70% منابع محلی

مرغ ها در طرف چپ این عکس فقط چند روز در زمستان دوام آورده میتواند. در تابستان، اینها حتی زود تر خراب میشوند.

0 / 0

فرصت های اصلی کدام ها اند؟

  • جایگزین ها به طور مثال جنراتور های دیزلی خصوصا در مناطق دور دست، زیرا در بسیاری موارد این راه حل اقتصادی تر است.
  • کاهش اوج تقاضای برق، در نتیجه شبکه پایدارتر. صرفه جویی در هزینه در سطح ملی اگر در مقیاس وسیع اعمال شود.
  • استفاده از مواد سازگار با محیط زیست بدون تخریب اوزون و بدون یا بسیار امکانِ کم پتانسیل گرم شدن کره زمین
  • استفاده از تشریک همکاری بین عرضه و تقاضا - هنگامیکه هوا در گرمترین حالت است، بیشترین نیاز به سرد کردن میباشد و راه حل های سرد کننده آفتابی مؤثریت شان بسیار زیاد میشود.