page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
page title-image
page title-image

تماس با ما

آیا شما در مورد این ویب سایت کدام سوال دارید؟ با ما به تماس شوید

یک ایمیل بفرستید

آدرس

بنیاد اسکات
Benevolpark
St. Leonhard-Strasse 45
CH-9001 St.Gallen
سویس

شماره تماس: +41 71 227 07 98

ایمیل

جهت سوالات عمومی: info@skat-foundation.ch